Alpa, a.s.

Hornoměstská 378
594 25 Velké Meziříčí
Tel.: + 420 566 521 401 - 3
Fax: + 420 566 521 669

IČ: 27 66 64 68
Obchodný register KS v Brne, oddiel B, vložka 4700

 

 

 

Meno, Pozícia
Ing. Václav Novotný
Predseda predstavenstva
Ing. Pavel Smažil
Vedúci obchodného úseku
Marie Nedomová
Vedúci úseku zásobovania
Ing. Marcela Podrábská
Vedúci úseku kvality
Ing. Dana Dostálová
Vedúci ekonomického úseku
Marta Lázničková DiS.
Vedúci e-shopu

Newsletter

Prihláste sa k odberu mazaných noviniek zo sveta Alpy

Alpa a.s.

Alpa, a.s.
Hornoměstská 378
594 25 Velké Meziříčí
Zavolajte nám
+ 420 566 521 401 - 3
Nahoru