ALPA, a.s.

Hornoměstská 378
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: + 420 566 521 401 - 3
Fax: + 420 566 521 669

IČ: 276 66 468
Companies Register KS Brno, Paragraph B, Inset 4700

 

 

 

Name, Position
Ing. Václav Novotný
Chairman of the Board
Ing. Pavel Smažil
Sales Manager
Marie Nedomová
Purchasing Manager
Ing. Marcela Podrábská
Quality Control Manager
Ing. Dana Dostálová
Financial Director
Marta Lázničková DiS.
E-shop Manager

Subscribe

Get registered for receiving embrocated news from Alpa

Nahoru